Liên Lạc

Nam Mô A Di Đà Phật _()_

Nếu quý liên hữu và các bạn cần liên lạc với Đạo Tràng Tịnh Tông, xin gởi email về lienlac@tinhtonghochoi.org hoặc gọi điện thoại: (657) 257 - 9249.

Nếu gặp trở ngại khi vào trang nhà Đạo Tràng Tịnh Tông, xin gởi email về lienlac@tinhtonghochoi.org.

Chân thành cảm tạ!