Liên Lạc


Nam Mô A Di Đà Phật _()_

Nếu quý liên hữu và các bạn cần liên lạc với Đạo Tràng Tịnh Tông, hay gặp trở ngại khi vào trang nhà Đạo Tràng Tịnh Tông, xin gởi email về lienlac@tinhtonghochoi.org.

Chân thành cảm tạ!