Cao Tăng Quảng Khâm
Cao Tăng Quảng-Khâm sanh năm 1892 trong một gia đình rất nghèo, quê ở Phúc-kiến. Năm 11 tuổi, Ngài tới chùa Thừa Thiên, Phúc Châu, xin xuất gia. Sau này được ban pháp danh là Chiếu Kính, tự Quảng Khâm. Năm 1947, Ngài tới Đài Loan và bắt đầu hoằng pháp, độ chúng khắp nơi. Ngài sống đơn giản, lời nói bình dị, khiêm nhường, buông bỏ vạn sự, chân thành ẩn tu, thực hành mọi thứ khổ-hạnh gian khó. Tết 1986, Ngài dặn dò đệ tử các việc hậu sự. Ngày mùng 5, Ngài ngồi xếp bằng an định, dạy các đệ tử đồng thanh niệm Phật. Tới 2 giờ chiều, Ngài nói cùng đại chúng: "Vô lai vô khứ, một hữu sự", rồi mỉm cười, gật đầu chào, an nhiên theo tiếng niệm Phật mà vãng sanh...(Xin xem tiểu sử ở đây)