Nhân Quả - Báo Ứng
Đại Sư Ấn Quang nói về nhân quả:

flare  Muốn niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải biết nhân, hiểu quả, những gì thân làm, những gì tâm nghĩ phải hợp với Phật.  Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó vãng sanh.  Đó là vì đạo cảm ứng chẳng tương giao.
Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, Quyển 1 - Thư trả lời cư sĩ Uông Mộng Tùng

flare  Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả.  Nếu không có vọng tâm, quyết chẳng có mộng cảnh.  Đấy là lời bàn luận quyết định không thay đổi được.  Tâm thiện - ác và sự tu trì là Nhân, được quả báo thiện - ác và quả báo tu trì là Quả.  Các hạ có tin hay không? Vọng tâm làm nhân cho mộng nên được mộng cảnh.  Cái tâm niệm Phật là nhân để thành Phật, gần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật đạo.

Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, Quyển 2 - Thư trả lời cư sĩ Cố Hiển Vi

flare  Ðề xướng nhân quả báo ứng là kính vâng theo tâm của thiên địa và thánh nhân để thành tựu tánh đức nhân nghĩa, đạo đức của người đời.  Nếu coi nhân quả báo ứng là chuyện mờ mịt, không cách nào khảo sát thì chẳng những trái nghịch với tâm của thiên địa, thánh nhân, mà thần thức của mình còn vĩnh viễn đọa trong ác thú.

Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, Quyển 2 - Thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function callHandleLooping() in /home/x1pbwg4nxitp/public_html/phapAm/nhanQuaBaoUng/nhanQuaBaoUng.php:126 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/x1pbwg4nxitp/public_html/phapAm/nhanQuaBaoUng/nhanQuaBaoUng.php on line 126