Video Tài Liệu

Những phim/video được sưu tập trong trang này chỉ là phụ trợ, nhưng hy vọng sẽ giúp phần nào cho việc tu hành của chúng ta, tăng trưởng Tín - Nguyện - Hạnh, một lòng cầu vãng sanh Cực Lạc.Để tránh tình trạng bị gián đoạn nếu Internet chậm, quý liên hữu và quý bạn có thể tải phim xuống máy của mình để xem.
- Phim lẻ:  Bấm chuột phải lên phim, chọn "Save link as...", hay "Save target as...".
Phim tập:  Bấm chuột trái để hiển thị các tập phim, xong bấm chuột phải lên trên các tập.