Thông Báo
Kính thông báo cùng quý Phật tử và quý bạn.
I. THẦY THÍCH CHÂN HIẾU CHIA SẺ VIỆC TU HỌC VỚI PHẬT TỬ ONLINE
Thầy Thích Chân Hiếu sẽ có một buổi nói chuyện và chia sẻ việc tu học với Phật tử online.
  • Thời gian:  4 giờ chiều, ngày 19 tháng 10, năm 2019 - Giờ California, USA (PST: giờ Thái Bình Dương).
  • Địa điểm:  Online.
Vì thời gian khác nhau cho từng vùng, quý Phật tử và quý bạn cần phải tính lại giờ của nơi mình đang sinh sống để được chính xác.
Xin bấm » vào đây « để biết thêm chi tiết tham dự buổi chia sẻ tu học này.

II. THAY ĐỔI LỊCH TRÌNH và ĐỊA ĐIỂM CỘNG TU
  1. Đạo tràng Tịnh Tông OC sẽ tạm ngưng các thời khóa cộng tu trong tháng 9, 2019.
  2. Đạo tràng sẽ trở lại sinh hoạt bình thường từ ngày 6, tháng 10, 2019, tại địa điểm mới:
    Club House – 10277 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843
    (Nằm ở góc đường Brookhurst – Westminster – Bowen. Đây cũng là nơi Pháp Sư Ngộ Hòa đã tới giảng pháp một tuần trong tháng 4, năm 2019.)
    Lịch trình cộng tu và sinh hoạt không thay đổi (8:00 AM đến 4:00 PM). Đạo tràng sẽ tạm thời sử dụng địa điểm mới này một thời gian ngắn trong khi chờ đợi nơi cũ (Quốc Dương Studio) đang được sửa sang, hoàn chỉnh.
Hẹn gặp lại quý Phật tử và quý bạn; đồng thời xin chân thành tri ân tất cả các huynh đệ, tỷ muội đã cùng cộng tu với đạo tràng trong suốt ba năm qua.

III. CÚNG DƯỜNG SÁCH


    Đạo Tràng xin kính cúng dường quyển "Văn Phát Nguyện Sám Hối", được biên soạn từ những lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không và quyển "Nhật Mộ Đồ Viễn" của Pháp Sư Thích Tự Liễu. Quý Liên Hữu và các bạn có thể liên lạc trực tiếp với Đạo Tràng qua email lienlac@tinhtonghochoi.org để thỉnh sách. Trong email, xin cho Đạo Tràng biết tên, địa chỉ người nhận, tên sách và số lượng. Sách sẽ được gởi đến tận nhà.
    Đạo Tràng sẽ luôn luôn có 2 quyển sách này để cúng dường. Tuy nhiên, vì khả năng có hạn, Đạo Tràng chỉ có thể gởi sách trong nước Mỹ. Thành thật cáo lỗi . Quý Liên Hữu và các bạn ngoài nước Mỹ có thể đọc hoặc in sách trong mục Kinh Sách, quyển "Nhật Mộ Đồ Viễn" có trong đề mục "10. Các Tác Giả Khác", và quyển "Văn Phát Nguyện Sám Hối" trong đề mục "11. Nghi Thức, Kệ Tụng, Pháp Sự, v.v...".