Video ĐTTT OC

Ngoài các thời khóa Cộng Tu Niệm Phật hàng tháng, đôi khi đạo tràng tổ chức thêm một vài pháp sự như đại lễ Đại Hồi Hướng, thỉnh mời các Pháp sư về thuyết giảng và cộng tu, v.v...Đây là một vài video ghi lại những sinh hoạt này.Để tránh tình trạng bị gián đoạn nếu Internet chậm, quý liên hữu và quý bạn có thể tải phim xuống máy của mình để xem.  Bấm chuột phải lên tên của video, chọn "Save link as...", hay "Save target as...".